Hasící přístroje

Kontaktní informace

Eva Zezulková

Telefon: +420 577 341 267
Mobil: +420 736 608 650
E-mail: zekacz@zekacz.cz

Karel Kovařík - revizní technik

Mobil: +420 733 537 894

Jsme moderním podnikatelským subjektem na trhu požární techniky. Od roku 1995 působí na domácím trhu se svými rozsáhlými znalostmi problematiky věcných hasících prostředků a požárním vybavením pro požární bezpečnost. Dobré jméno a stabilní pozice vytváří velmi dobrý přehled kvalitní spolupráce se zákazníkem. Hlavní činností je prodej požární techniky a služby v požární ochraně.


Služby

 • Revize zařízení pro zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 včetně údržby.
 • Kontroly, periodické zkoušky a údržba přenosných a pojízdných hasících přístrojů.

Kompletní služby PO a BOZP - www.zekaplus.cz

 • poradenská a metodická činnost v oblasti PO a BOZP
 • vypracování dokumentace PO a BOZP
 • vzdělávací činnost
 • technicko-organizační služby
 • odborné služby pro práci na technických zařízeních
 • revize vyhrazených technických zařízení.

Prodej

Hasící přístroje - přenosné, pojízdné

 • práškové
 • vodní
 • sněhové
 • pěnové
 • speciální
 • halonové

Přenosné hasící přístroje jsou schváleny dle norem EN3 a pojízdné hasící přístroje dle EN 1866.

Zeka CZ

Partneři

Certifikace

Reklamní agentura - Design88