Ceník - kontrola požárního vodovodu

Měřění přetlaku a množství požární vody

Měření přetlaku nástěnný hydrant - 1 vývod75,- Kč
Měření přetlaku podzemní, nadzemní hydrant - 1 vývod230,- Kč

Ostatní

Prohlídka stavu hydrantu a jeho příslušenství - 1 vývod35,- Kč
Kontrola suchovodu a jeho příslušenství - 1 vývod180,- Kč
Tlaková zkouška suchovodu - 1 vývod520,- Kč
Vyhodnocení kontroly, zpracování zprávy - 1 objekt210,- Kč
Hodinová sazba - opravy, prostoje zaviněné zákazníkem90,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámka: K opravám hydrantů se připočítavají ceny použitých náhradních dílů.

Zeka CZ

Partneri

Certifikácia

Reklamní agentura - Design88